Terrorisme 8: Overvågning

Første del af timen: Projektlederspørgsmål

Opgave 1: Snak i gruppen og tag 3 linjer noter om:

Hvad tænker I om følgende udsagn: “Når 4 personer deler én opgave, så har hver person ansvar for 5 %”?

Hvad tænker I er vigtigst at have aftaler om?

  • Deadlines?
  • Opfølgning på udviklingen?
  • Statusmøde?
  • Ansvar for de enkelte opgaver?
  • Evaluering?
  • Fejring?
  • Samarbejde om opgaver?
  • Hvornår det skal laves?

Opgave 2: Vælg én fra gruppen, der skal være projektleder.

Opgave 3: Læs alle teksterne i forløbets kapitel 4

Opgave 4: Nævn 3 eksempler på terrorsikring hos Jyllandsposten

Opgave 5: Hvad mener Professor Peter Lauritsen med, at overvågningen kan komme “for tæt på”?

Opgave 6: Vælg A eller B

A. Besvar sammen: Tænker I over, hvad der er i baggrunden, når I “er på” til online undervisning og gør I noget for at være mere private? Hvorfor/hvorfor ikke? Nævn eksempler og brug begreber fra forløbet eller fra KKG.dk (I kan også komme ind på andet “privat”, end det der er i baggrunden).

B. Hvad tror I, at Professor Peter Lauritsen vil sige om den tale, som Justitsminister Nick Hækkerup holdt til forespørgselsdebatten i Folketinget? Hvorfor tror I det?

Projektlederen uploader jeres svar til Classroom.