Terrorisme 7: Opgave – vi lever med terror og overvågning

I forløbet Terrorisme på Alinea handler kapitel 3 om spørgsmålet: “Hvordan lever vi med risikoen for terrorisme?”

Kapitlet er del op i flere afsnit:

  • Risikoen for terror (fagtekster)
  • Terrorangrebet i København (fagtekster og video)
  • Hvad gør man for at undgå terror? (fagtekster og video)
    • Problemer med terrorsikring (fagtekst)
  • Terror i udlandet (fagtekst)

Se side

Gruppeopgave:

  1. Lav sammen et dokument, hvor I refererer de vigtigste pointer i de forskellige afsnit fra Alinea overfor hinanden i gruppen.
  2. Læs de to tekster Med overvågning stiger friheden og Det panoptiske fængsel. Hvilke tanker sætter det i gang?
  3. På baggrund af opgave 1. og 2. skal I nu formulere fra to til fire arbejdsspørgsmål, der kunne være interessante at arbejde videre med, hvis I skulle til eksamen i samfundsfag.