Terrorisme 4: Opgave om selvvalgt terrorangreb

Gå sammen i jeres par eller gruppe.

Vælg et terrorangreb, som I vil arbejde med. Skriv et kort oplæg om terrorangrebet.

  • Find selv oplysninger og kilder
  • Passer angrebet med jeres definition på terrorisme?
  • Hvilken type terrorisme mener I, at der er tale om?

Præsenter oplægget for resten af holdet/klassen.