Definitionen på terror

Der er ofte diskussioner om, hvornår noget er terror – eller hvornår det bare er kriminalitet, krig, frihedskamp, en gal persons værk eller noget helt andet.

Ét af problemerne er, at der mangler en præcis og officiel definition af, hvad terror er.

Derfor laver mange forskere deres egen definition – oftest en variation af en definition, andre har formuleret.

Her følger tre forskellige definitioner af, hvad terror er.

Første definition: League of Nations

“All criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public.”
Udkast, “League of Nations” (forløberen til FN), 1937

I denne definition er der det problem, at det kun er angreb, der er rettet direkte eller indirekte mod en stat. Ofte er angrebet rettet mod civile, uden det egentlig vedrører staten.

Anden definition: FN-panel

[Any act] “Intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act.”
FN-panel (High Level Panel on Threats, Challenges and Change), 17. march, 2005

Denne definition bliver ofte set som “en officiel definition”, fordi det er en arbejdsgruppe i FN, de Forenede Nationer, der har lavet den – uden den dog bagefter er blevet officielt vedtaget af nogen.

Det vigtige er intentionen om at skade civile med det formål at få nogen til at gøre, eller ikke gøre, noget bestemt.

Tredje definition: En dansk lærebog

“Terrorisme er velovervejet, politisk begrundet brug af vold mod uskyldige mennesker for at skabe frygt. Den udøves af grupper eller enkeltpersoner, som ønsker magt. De kan være ude på at ændre den måde, deres land styres på, eller at ændre verden politisk eller religiøst.”

Kilde: Terrorisme – Den usynlige fjende, Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen.

Sammenligning med pointen om definitionen fra FN: Det vigtige er intentionen om at skade civile med det formål at få nogen til at gøre, eller ikke gøre, noget bestemt.