Tema: Overvågningskameraer

Plantegning af Panopticon lavet af Jeremy Bentham i 1791. Illustrationen er i 'public domain'.

I er i gang med et forløb om sociologi, hvilket betyder læren om “det sociale”. Begrebet “socialisering”, eller “socialisation”, handler om, hvordan vi lærer at opføre os i forskellige “arenaer” eller sammenhænge.

Nogle gange sker socialiseringen uden vi måske helt er klar over det. Når nogen holder øje med os, så opfører vi os anderledes, end vi ellers ville have gjort. Nogle gange er vi bevidste om det, for eksempel når læreren står ved jeres gruppe, når I laver gruppearbejde. Andre gange er vi måske ikke så bevidste om det.

Det skal I arbejde med nu.

OPGAVER:

  1. Før du læser videre: Nedskriv to eksempler på situationer, hvor du opfører dig på en bestemt måde, fordi du ved, du bliver overvåget eller holdt øje med. Det kan for eksempel være fra dit hjem, skolen, fritidsjobbet, online, med vennerne, din fritid eller en fritidsaktivitet.
  2. Læs teksten og besvar spørgsmål: Med overvågning stiger friheden (kilde)
  3. Læs teksten og besvar spørgsmål: Det panoptiske fængsel (fagtekst)
  4. Formuler to til fire arbejdsspørgsmål, der kunne være interessante at arbejde videre med, hvis I skal til eksamen i samfundsfag. Det kan være spørgsmål, der handler om noget materiale, I gerne vil analysere, spørgsmål i gerne vil diskutere, noget I gerne vil finde en løsning på eller gøre noget ved.