Linksamling

Partiers adfærd:

Kaare Strøms model analyseret af Skjæveland: https://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/politica_46_3/skjaeveland.pdf

Molins model: https://samfundsfag.dk/begreber/politik/politiske-partier/molins-model/

Anthony Downs medianvælgerteori: https://denstoredanske.lex.dk/Anthony_Downs

Politisk kommunikation

Overton window: https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window

Diskursanalyse 1: https://denstoredanske.lex.dk/diskursanalyse

Diskursanalyse 2: https://metodenu.systime.dk/?id=141

Gelænderet til konflikttrappen: https://personledelse.dk/gelaenderet-til-konflikttrappen/

Data

Velstand og ulighed – Rockwool Fonden: https://velstandogulighed.dk/